Speltakken:

Zoals je misschien weet zijn er verschillende soorten Scouting: landscouting,waterscouting en luchtscouting. Ook scouts met een beperking kunnen deelnemen aan het Scoutingspel. Binnen een scoutinggroep zijn er verschillende speltakken waarin kinderen uit een leeftijdsgroep hun spel spelen: Bevers, Welpen, Scouts, Explorers(explo's) en roverscouts. De Voortrappersgroep is een zogenaamde landgroep. Op onze verschillende speltak-pagina’s vind je algemene informatie over de specifieke speltak, programma’s, de agenda en de laatste nieuwsberichten met de leukste foto’s. Alles is hier te vinden.

Hieronder vind je de leeftijdsopbouw van de verschillende speltakken.

Scouting in de maatschappij.

Scouting is niet alleen een enorm leuke vrijetijdsbesteding. Scouting is ook maatschappelijk betrokken. Scoutinggroep “de Voortrappers” levert bijvoorbeeld een bijdrage aan de open dag van de plaatselijke speeltuinvereniging, biedt de gelegenheid voor een maatschappelijke stage en daarnaast voeren de verschillende speltakken natuurwerkzaamheden uit.

Kernwaarden: 

De maatschappelijke waarde van scouting concentreert zich in de vier waarden van scouting, geformuleerd door Scouting Nederland: vrijwillige inzet, maatschappelijke betrokkenheid, pedagogische waarde, en jeugd en groen.

Vrijwillige inzet:

Jongeren krijgen bij scouting op jonge leeftijd de kans om verantwoordelijke vrijwilligerstaken op zich te nemen. Zo leren ze leiding geven, communiceren en samenwerken met anderen.                                                                    

Maatschappelijke betrokkenheid:

Door de aard van de activiteiten en de (internationale) projecten met andere groepen uit de samenleving, worden scouts bewust van hun rol in de maatschappij. Ook leren ze kritische-democratische burgerschapsvaardigheden zoals leren discussiëren, leren rekening te houden met anderen en leren om te gaan met kritiek.

Pedagogische waarde:

Bij Scouting leren leden door te doen. De Scoutingmethode geeft kinderen en jongeren de ruimte om te leren en hun eigen ontwikkeling vorm te geven. Door het gestructureerde, uitgebreide activiteitenaanbod, de goed getrainde leiding en de vrijheid om te spelen in de natuur vormt scouting een goede pedagogische omgeving waar veel kinderen baat bij hebben.

Jeugd en groen:

Bij Scouting leren kinderen spelenderwijs de natuur om zich heen kennen en waarderen. Dat spreekt de kinderen aan op hun fantasie en stimuleert creatief te denken. Het sterkt hun zelfvertrouwen en leert ze om te gaan met risico’s. De natuur stimuleert kinderen om te bewegen, in de natuur aanwezig zijn werkt ontspannend. Kinderen creëren een persoonlijke verbondenheid met de natuur, wat leidt tot zorg voor de aarde en milieu.

Scoutinggroep “de Voortrappers” ’s Gravenpolder.

Ook bij Scoutinggroep “de Voortrappers” komen de kernwaarden die Scouting in de maatschappij kenmerken naar voren. Zo staat samenwerken en leren door te doen hoog in het vaandel van de wekelijkse opkomsten. Ook maken de jeugdleden regelmatig kennis met de (natuur) wereld om zich heen. Maar ook de andere kant van Scouting in de maatschappij komt naar voren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een maatschappelijke stage te lopen bij de Scoutinggroep “de Voortrappers”.